IDeInnova. Mariona Rodriguez Rius

Amb aquest catàleg es volia donar a conèixer l’empresa de nova creació, informant dels serveis. Al mateix temps es volia donar una imatge de confiança i valor afegit per als seus clients.

El format quadrat fa que el catàleg sigui molt elegant i fàcilment manejable. Es va optar per un catàleg amb molta imatge; d’aquesta manera, l’experiència de lectura era molt fluïda.

  • Catàleg corporatiu

Client: IDeInnova