Imatge corporativa Tràfecs Camina. Mariona Rodriguez Rius

Identitat corporativa de Tràfecs Camina, una botiga destinada a l’infant i enfocada a un públic interessat en la qualitat i el disseny del producte.

En aquest projecte es requeria la unificació de la imatge de dues botigues: la sabateria Camina i la botiga Tràfecs de Molins de Rei. El projecte es va realitzar coincidint amb la seva unificació i l’obertura de la seva nova botiga. Es va crear un logotip que englobava les dues marques, però donava més protagonisme a Tràfecs, ja que hi tenia un pes més gran. És un disseny elegant i al mateix temps fresc, pensat perquè agradi tant als infants com als pares. En aquest projecte es va mantenir com a color corporatiu principal el taronja, color que ja utilitzava la botiga Tràfecs en la seva imatge corporativa anterior, i s’hi van incorporar el blanc i el gris fosc.

  • Logotip
  • Bosses
  • Targetes de visita
  • Fulls de pressupost i albarà

Client: Tràfecs Camina