Des del consorci per la Normalització lingüística de Molins de Rei, em van encarregar un pòster plegat amb la informació de 2019 sobre quantes llengües es parlen a Molins de Rei.

Es va representar sobre el mapa i també es va crear una llista de paraules en les diferents llengües traduïdes del català per poder acostar tota la població i a les persones immigrades a una major comunicació.

  • Pòster plegat

Client: Normalització lingüística Molins de Rei