papereria escala neta. Mariona Rodriguez Rius

Per a l’empresa de serveis de neteja l’Escala Neta vam desenvolupar tota la seva imatge corporativa, una imatge molt neta i fresca, que evoca l’essencia de l’empresa.

Ens hem encarregat del seu logotip, així com del disseny de les seves targetes de visita, els seus sobres corporatius i els fulls de factura i documents interns.

  • Logotip
  • Targetes de visita
  • Sobre corporatiu
  • Document de factura i pressupost

Client: L’escala Neta