Díptic/carpeta Sonitrons. Mariona Rodriguez Rius
targetes de visita Sonitrons, Mariona Rodriguez Rius

Sonitrons és una empresa de serveis de so i llum per a l’espectacle. Per ells, em vaig encarregar del disseny dels seus materials corporatius; en concret, de les seves targetes de visita, el seu catàleg de serveis i el seu web.

Des de Sonitrons em van demanar el redisseny de la seva imatge, salvant-ne el logotip. Volien que els díptics servissin de catàleg al mateix temps de carpeta per entregar pressupostos, factures i documentació en general. Era molt important que fos molt imponent i de qualitat per evitar que el receptor se’n desfés de seguida. Per aquest motiu, es va crear un díptic molt elegant per fora, fent ús de vernís selectiu i un plastificat soft touch que proporciona un tacte molt suau, amb un aspecte exterior de carpeta i un interior amb la funció de catàleg informatiu dels seus serveis que segueix la imatge i estructura del seu web, que també vaig crear a l’estudi. Les targetes segueixen la mateixa imatge gràfica.

En aquest projecte també hi té un pes molt important la iconografia, dissenyada especialment per a Sonitrons, i que s’utilitza tant en el díptic com en el web.

  • Targetes de visita
  • Disseny de díptic/carpeta
  • Iconografia
  • Disseny web

Client: Sonitrons