La Nati Bergadà és una mestra dedicada actualment a fer formacions i assessoraments a escoles, equips directius i projectes educatius.

Marcada per la innovació educativa per adaptar l’escola als grans canvis socials del moment.

El seu logotip havia de representar la proximitat i la comunicació, en un estil desenfadat però elegant.

  • Logotip

Client: Nati Bergadà